A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти, культури і спорту Джулинської сільської ради Гайсинського району Вінницької області
ВОКС

План роботи методичних об'єднань

                                          

 

                                                                      Додаток 1

                                                                                                  до наказу відділу освіти,

                                                                                  культури і спорту

                                                                                       02.10.2023 №219-од

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

засідань методичних об’єднань освітнього округу

Джулинської територіальної громади у 2023-2024 навчальному році

 

№ зп

Зміст роботи

Термін

Відповідальна особа

 

Методичне об’єднання учителів початкових класів

11

Про організацію діяльності освітнього процесу методичного об’єднання учителів початкових класів у 2023/2024 навчальному  році

Форма проведення: організаційно-інструктивне заняття

30.08.2023

Гріщенко Л.М.,

голова методичного об’єднання

22

Формулювання цілей і визначення очікуваних результатів-крок до осмисленого освітнього процесу

Форма проведення: панорама ідей

листопад

2023

Гріщенко Л.М.,

голова методичного об’єднання

3

3

Оцінювання та відображення результатів навчальних досягнень учнів початкових класів НУШ

Форма проведення: методичний аукціон

грудень 2023

Гріщенко Л.М.,

голова методичного об’єднання

 

4

Застосування прийомів отримання зворотного зв’язку щодо сприйняття та розуміння здобувачами освіти навчального матеріалу

Форма проведення: ярмарок педагогічних ідей

лютий 2024

Гріщенко Л.М.,

голова методичного об’єднання

 

5

Рефлексія як ефективний інструмент розкриття змісту суб’єктивного досвіду стейкхолдерів в освітній діяльності

Форма проведення: методичний кейс

березень 2024

Гріщенко Л.М.,

голова методичного об’єднання

 

6

Індивідуальна освітня траєкторія як ефективний спосіб коригування рівня сформованості ключових компетентностей

Форма проведення: методичний колаж думок

квітень 2024

Гріщенко Л.М.,

голова методичного об’єднання

 

7

Про підсумки роботи методичного об’єднання за 2023-2024 навчальний рік. Освітнє середовище: наші досягнення та творчі напрацювання.

Форма проведення: панорама досягнень

травень 2024

Гріщенко Л.М.,

голова методичного об’єднання

 

Методичне об’єднання учителів суспільно-гуманітарного циклу

11

Організація освітньої процесу та забезпечення якості викладання предметів мовно-літературної освітньої галузі в умовах воєнного стану в 2023-2024 н. р.

Форма проведення: методичне коло

30.08.2023

Микитюк Н.Г., 

голова методичного об’єднання

22

Формування основних груп компетентностей здобувачів освіти через упровадження активних та інтерактивних методів та прийомів навчання на уроках української мови та літератури

Форма проведення: кейс методичних цікавинок

листопад 2023

Микитюк Н.Г., 

голова методичного об’єднання

33

Підвищення якості уроку через упровадження інноваційних технологій на уроках зарубіжної літератури

Форма проведення: педагогічна майстерня

лютий 2024

Микитюк Н.Г., 

голова методичного об’єднання

44

Про підсумки роботи методичного об’єднання за 2023-2024 навчальний рік. Освітнє середовище: наші досягнення та творчі напрацювання.

Форма проведення: панорама досягнень

травень 2024

Микитюк Н.Г., 

голова методичного об’єднання

 

Методичне об’єднання учителів природничого циклу

11

 Про організацію діяльності освітнього процесу методичного об’єднання учителів природничого циклу у 2023/2024 навчальному році

Форма проведення: організаційно-інструктивний дайджест

30.08.2023

 

Івасик Г.Г., 

голова методичного об’єднання

22

Про формувальне оцінювання як ефективну стратегію підвищення рівня навчальних досягнень учнів.

Форма проведення: створення онлайн-майданчика для обміну досвідом

20.10.2023

 

 

Івасик Г.Г., 

голова методичного об’єднання

33

Про зворотний зв’язок як  інструмент, що забезпечує взаємодію учня і вчителя 

Форма проведення: спілкуємося. Вчимося.

грудень 2023

 

Івасик Г.Г., 

голова методичного об’єднання

44

Про використання національно-патріотичного виховання на уроках предметів природничого циклу"

Форма проведення: обмін досвідом

лютий 2024

 

Івасик Г.Г., 

голова методичного об’єднання

55

Формувальне оцінювання – це оцінювання під час навчання і “для навчання”

Форма проведення: створення практичного кейсу

травень 2024

Івасик Г.Г., 

голова методичного об’єднання

 

Методичне об’єднання учителів математики, інформатики, фізики

11

Організація освітнього процесу при вивченні математики, фізики та інформатики в 2023 - 2024 навчальному році

Форма проведення: організаційно- інструктивне заняття

серпень 2023

Танасійчук М.П., голова методичного об’єднання

22

Інструменти формувального оцінювання та їх використання  при вивченні предметів математичного циклу

Форма проведення: методична панорама ідей

жовтень 2023

 

Танасійчук М.П., голова методичного об’єднання

33

Використання навчальних ресурсів та інноваційних технологій для реалізації компетентнісного потенціалу математичної освітньої галузі. Реалізація наскрізних ліній на уроках математики та фізики

Форма проведення: методичний аукціон

грудень 2023

 

Танасійчук М.П., голова методичного об’єднання

44

Цифрова компетентність педагогічного працівника

Форма проведення: тренінг

лютий 2024

 

Танасійчук М.П., голова методичного об’єднання

5

5

Про підсумки роботи методичного об’єднання вчителів математики, фізики та інформатики

Форма проведення: створення методичного кейсу

травень 2024

 

Танасійчук М.П., голова методичного об’єднання

 

Методичне об’єднання асистентів учителів 

11

Організація інклюзивного навчання в закладах освіти, відповідно до вимог сьогодення, на 2023-2024 навчальний рік.

Форма проведення: воркшоп

30.08.2023

Гончар Т.А., голова методичного об’єднання

22

Формувальне оцінювання учнів з ООП.Основні виклики сьогодення

Форма проведення: методичний колоквіум

грудень

Гончар Т.А., голова методичного об’єднання

33

Впровадження технологій формувального оцінювання дітей з особливими освітніми потребами

Форма проведення: педагогічний тімбілдінг

березень

Гончар Т.А., голова методичного об’єднання

44

Підсумки роботи методичного об`єднання за 2023-2024 навчальний рік

Форма проведення: онлайн-конференція

травень 2024

Гончар Т.А.., голова методичного об’єднання

 

Методичне об’єднання учителів технологічного, спортивно-естетичного циклів

11

Організація освітнього процесу  в 2023-2024 навчальному році під час вивчення предметів технологічного, спортивно- естетичного циклів

Форма проведення: організаційно- інструктивне заняття

30.08.2023

Танасійчук В.Ф.,

голова методичного об’єднання

22

Формувальне оцінювання - інтерактивне оцінювання прогресу учнів. Техніки формувального оцінювання. Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів у  мистецькій освітній галузі відповідно до концептуальних положень НУШ

Форма проведення: панорама ідей

27.10.2023

Танасійчук В.Ф.,

голова методичного об’єднання

 

3

Використання нестандартних форм та методів навчання як засіб розвитку креативності учнів на уроках мистецтва, технологій та фізичної культури. Соціалізація ключових компетентностей в умовах створення єдиного освітнього простору на уроках художньо-естетичного циклу, технологій та фізичної культури та використання інноваційних технологій.

Форма проведення: круглий стіл

грудень

Танасійчук В.Ф.,

голова методичного об’єднання

44

Формування творчої особистості в умовах сучасної освіти.

Особливості виховання всебічно розвиненої гармонійної особистості на основі художньо-естетичних та фізкультурно-оздоровчих традицій українського народу.

Форма проведення: обмін досвідом

лютий

Танасійчук В.Ф.,

голова методичного об’єднання

 

5

Про підсумки роботи методичного об’єднання вчителів технологічного, спортивно - естетичного циклів

Форма проведення методичне коло

травень

Танасійчук В.Ф.,

голова методичного об’єднання

 

Методичне об’єднання з питань виховної роботи

11

Про організацію виховного процесу у 2023-2024 навчальному році в умовах війни, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок

Форма проведення: методичне онлайн-коло

30.08.

2023

Герасимчук К.С., голова методичного об’єднання

22

Національно-патріотичне виховання – як напрямок проєктної роботи ЗЗСО Джулинської ТГ

Форма проведення: кейс-метод

12.10.

2023

Герасимчук К.С., голова методичного об’єднання

33

Роль учнівського самоврядування в організації національно-патріотичного виховання у закладах освіти як невід'ємного компоненту демократизації шкільного життя

Форма проведення: методичний колаж думок

лютий

2024 року

Герасимчук К.С., голова методичного об’єднання

44

Виховання патріотизму засобами краєзнавств

Форма проведення: ярмарок педагогічних ідей

грудень 2023 року

Герасимчук К.С.,

голова методичного об’єднання

5

5

Про підсумки роботи методичного об’єднання з питань виховної роботи за 2023-2024 навчальний рік. Освітнє середовище: наші досягнення та творчі напрацювання.

Форма проведення: методичне коло

травень

2024 року

 

Герасимчук К.С., голова методичного об’єднання

Методичне об’єднання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти

1

1

Про організацію діяльності освітнього процесу методичного об’єднання педагогів закладів дошкільної освіти Джулинської ТГ

Форма проведення: організаційно-інструктивний дайджест

30.08.2023

Думанська Г.В., голова методичного об’єднання

22

 Національно-патріотичне виховання здобувачів освіти - важливе питання сьогодення.

Форма проведення: методичний ринг

24.11.2023

Думанська Г.В., голова методичного об’єднання

33

 Ми - українці і нам є чим пишатись.

Форма проведення: тренінг

Лютий

Думанська Г.В., голова методичного об’єднання

44

 Використання інтерактивних методів навчання для формування культури українського мовлення у дітей.

Форма проведення: створення практичного кейсу

Травень

Думанська Г.В., голова методичного об’єднання

 

Методичне об’єднання бібліотекарів

11

Про підсумки діяльності за минулий навчальний рік, нормативно-правове наповнення та основні напрямки роботи бібліотек закладів освіти Джулинської сільської ради

Форма проведення: організаційно-інструктивне заняття

30.08.

2023

Трохименко Л.І., 

голова методичного об’єднання

22

Важливий напрямок якості освіти врахування в освітніх програмах застосування сучасних технік читання.

Форма проведення: інформаційний кейс

Листопад

Трохименко Л.І., 

голова методичного об’єднання

33

Читання протягом усього життя  інструмент кар’єрного зростання.

Форма проведення: панельна дискусія

Лютий

Трохименко Л.І., 

голова методичного об’єднання

44

Моніторинг забезпечення здобувачів освіти підручниками нового покоління.

 

Форма проведення: методичне коло

Травень

Трохименко Л.І., 

голова методичного об’єднання

         

                                                                         Додаток 2

                                                                                                  до наказу відділу освіти,

                                                                                       культури і спорту

                                                                                     12.09.2022 №150

 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

засідань методичних об’єднань освітнього округу

Джулинської територіальної громади у 2022-2023 навчальному році

 

№ зп

Зміст роботи

Термін

Відповідальна особа

 

Методичне об’єднання учителів початкових класів

1

Про організацію діяльності освітнього процесу методичного об’єднання учителів початкових класів у 2022/2023 навчальному  році

Форма проведення: методичний лекторій

Серпень

Гріщенко Л.М.,

голова методичного об’єднання

2

Про Нова Українська школа - нові стандарти освіти.  STEM-освіта в початковій школі

Форма проведення: педагогічний дайджест

Листопад 

Гріщенко Л.М.,

голова методичного об’єднання

3

Про інноваційні та хмарні технології у освітній діяльності

Форма проведення: карусель інновацій 

Лютий

Гріщенко Л.М.,

голова методичного об’єднання

4

Про підсумки роботи методичного об’єднання  учителів початкових класів у 2022/2023   навчальному  році

Форма проведення: методичний  марафон

Травень

Гріщенко Л.М.,

голова методичного об’єднання

 

Методичне об’єднання учителів суспільно-гуманітарного циклу

       

1

Про організацію освітньої діяльності в умовах війни, сучасні тенденції розвитку освітніх галузей та навчальних предметів у 2022-2023 навчальному  році

Серпень

Микитюк Н.Г., 

голова методичного об’єднання

2

Про можливості сучасного уроку у контексті компетентнісного підходу.

Листопад 

Микитюк Н.Г., 

голова методичного об’єднання

3

Про реалізація змісту наскрізних змістових ліній на уроках суспільно-гуманітарного циклу.

Лютий

Микитюк Н.Г., 

голова методичного об’єднання

4

Про підсумки роботи методичного об’єднання учителів суспільно-гуманітарного циклу за 2022-2023 навчальний рік. Освітнє середовище: наші досягнення та творчі напрацювання.

Травень

Микитюк Н.Г., 

голова методичного об’єднання

 

Методичне об’єднання учителів природничого циклу

1

Про організацію діяльності освітнього процесу методичного об’єднання   вчителів природничого циклу  у 2022/2023 навчальному  році.

Серпень

Івасик Г.Г., 

голова методичного об’єднання

2

Про формування природничих компетентностей шляхом впровадження  сучасних форм і методів на уроках  природничих дисциплін.

Листопад

Івасик Г.Г., 

голова методичного об’єднання

3

Про впровадження освітніх інновацій в практику роботи вчителів природничого циклу як вектор  розвитку професійної компетентності.

Лютий

Івасик Г.Г., 

голова методичного об’єднання

4

Про підсумки роботи методичного об’єднання природничого циклу за 2022-2023 навчальний рік

Травень

Івасик Г.Г., 

голова методичного об’єднання

 

Методичне об’єднання учителів математики, інформатики, фізики

1

Організаційне засідання МО. Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у 2022 – 2023 навчальному  році

Серпень

Танасійчук М.П., голова методичного об’єднання

2

Нові підходи до викладання предметів природничо - математичного циклу в умовах оновлення змісту і технологій навчання, що дозволяють реалізувати Державні стандарти  базової і повної  загальної середньої освіти 

Листопад 

Танасійчук М.П., голова методичного об’єднання

3

Компетентнісна спрямованість освітнього процесу на підвищення якості знань здобувачів освіти шляхом створення сучасного освітнього середовища

Лютий

Танасійчук М.П., голова методичного об’єднання

4

Місце предметів фізико-математичного циклу в системі шкільної освіти

Травень

Танасійчук М.П., голова методичного об’єднання

 

Методичне об’єднання асистентів учителів 

1

Про організацію освітнього  середовища в умовах інклюзивного навчання

Серпень

Усатюк М.В., голова методичного об’єднання

2

Про принцип комплексного підходу до розвитку індивідуальних здібностей і талантів у дітей з ООП. 

Листопад

Усатюк М.В., голова методичного об’єднання

3

Про інклюзивний заклад освіти: виклики та перспективи huh

Лютий

Усатюк М.В., голова методичного об’єднання

4

Про тимбілдинг в інклюзивній освіті

Травень

Усатюк М.В., голова методичного об’єднання

 

Методичне об’єднання учителів технологічного, спортивно-естетичного циклів

1

Вивчення нормативних документів та опрацювання методичних рекомендацій стосовно викладання предметів технологічного, естетичного та спортивного напрямів у 2022 – 2023 навчальному  році

Серпень

Танасійчук В.Ф.,

голова методичного об’єднання

2

Компетентнісний підхід в роботі вчителя – спрямованість процесу навчання на формування і розвиток ключових (базових і основних) та предметних компетенцій особистості. Перші кроки в 5 класі НУШ (успіхи, недоліки, перспективи)

Листопад

Танасійчук В.Ф.,

голова методичного об’єднання

3

Діяльнісний підхід в роботі вчителя: розвиток умінь і навичок учнів, застосування здобутих знань у практичних ситуаціях, пошук шляхів інтеграції до соціокультурного та природного середовища

Лютий

Танасійчук В.Ф.,

голова методичного об’єднання

4

Педагогічна діяльність та професійний розвиток вчителів – складова  якості освіти. Цифрова компетентність вчителя. Підсумки роботи за рік

Травень

Танасійчук В.Ф.,

голова методичного об’єднання

 

Методичне об’єднання з питань виховної роботи

1

Про організацію виховного процесу у 2022-2023 навчальному році в умовах війни, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок.        

Серпень

Герасимчук К.С., голова методичного об’єднання

2

Про формування системи життєвих цінностей, відповідальної поведінки та національно-патріотичного виховання учнівської молоді у 2022-2023 навчальному  році

Листопад 

Герасимчук К.С., голова методичного об’єднання

3

Про шляхи реалізації превентивного виховання в умовах воєнного стану у 2022-2023 навчальному  році

Лютий

Герасимчук К.С., голова методичного об’єднання

4

Про підсумки роботи методичного об’єднання з питань виховної роботи за 2022-2023 навчальний рік. Освітнє середовище: наші досягнення та творчі напрацювання.

Травень

Герасимчук К.С., голова методичного об’єднання

   Методичне об’єднання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти

1

Про організацію освітнього процесу в умовах воєнного стану.  Методичні рекомендації щодо діяльності закладів дошкільної освіти у 2022-2023 навчальному році.

Серпень

Думанська Г.В., голова методичного об’єднання

2

Про умови рухової активності в ЗДО та вплив гри на розвиток дитини.

Листопад 

Думанська Г.В., голова методичного об’єднання

3

Про розвиток пошуково-дослідницької діяльність, як засобу пізнавальної активності дошкільників.

Лютий

Думанська Г.В., голова методичного об’єднання

4

Про засвоєння знань у дошкільників засобами конструювання. Інтеграція LEGO конструювання в освітній процес.

Травень

Думанська Г.В., голова методичного об’єднання

 

Методичне об’єднання бібліотекарів

1

Методичний супровід діяльності бібліотек закладів освіти в умовах воєнного стану у 2022/2023 навчальному році

Серпень

Трохименко Л.І., 

голова методичного об’єднання

2

Створення безпечних умов та психологічна підтримка здобувачам освіти в умовах воєнного стану 

Листопад 

Трохименко Л.І., 

голова методичного об’єднання

3

Комплектування фонду підручників та посібників – важливий засіб надання якісних освітніх послуг

Лютий

Трохименко Л.І., 

голова методичного об’єднання

4

Формування патріотизму та утвердження української громадянської ідентичності – головний напрямок діяльності освітніх бібліотек

Травень

Трохименко Л.І., 

голова методичного об’єднання

 

 

Звіт про роботу секції іноземної мови

Звіт МО учителів початкових класів

Звіт МО учителів суспільно-гуманітарного циклу

Звіт МО учителів природничого циклу

Звіт МО асистентів учителів 

Звіт МО бібліотекарів

Звіт МО ВР

 

                                                                          Додаток 3

                                                                                                  до наказу відділу освіти,

                                                                                       культури і спорту

                                                                                     12.09.2022 №150

 

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ

засідань методичних об’єднань освітнього округу

Джулинської територіальної громади у 2022-2023 навчальному році

 

 

Організаційне

(серпень)

ІІ засідання

(листопад-грудень)

ІІІ засідання

(лютий-березень)

Підсумкове засідання

(травень)

Методичне обєднання учителів суспільно-гуманітарного циклу

Джулинський ліцей

Джулинський ліцей

 

Шляхівський

ліцей (історія)

 

Ставківська гімназія

(англійська мова)

Чернятський ліцей

Джулинський ліцей

 

Методичне обєднання учителів природничого циклу

Джулинський ліцей

Ставківська гімназія

Дяківська гімназія

Джулинський ліцей

Методичне обєднання учителів інформатики, фізики, математики

Джулинський ліцей

 Дяківська гімназія

Серединський ліцей

Берізкобершадська філія Джулинського ліцею

Методичне обєднання учителів початкових класів

Джулинський ліцей

Березівська гімназія

Шляхівський  ліцей

Джулинський ліцей

Методичне об’єднання учителів технологічного, спортивно-естетичного циклів

Джулинський ліцей

Теофилівська філія Шляхівського ліцею

(образотворче мистецтво)

Тирлівська філія

Шляхівського ліцею

(фізвиховання)

 

 

Чернятський ліцей

Методичне об’єднання з питань виховної роботи

 

Секція практичних психологів

Джулинський ліцей

Берізкобершадська філія Джулинського ліцею

Серединський ліцей

Джулинський ліцей

Методичне об’єднання  асистентів учителів

 

Секція практичних психологів

Джулинський ліцей

Мякохідська гімназія

 

 

 

Мякохідська гімназія

 

Тернівський ліцей

Джулинський ліцей

Методичне об’єднання   педпрацівників закладів дошкільної освіти

Джулинський ЗДО

Шляхівський ЗДО

Ставківський ЗДО

Джулинський ЗДО

Методичне об’єднання бібліотекарів

Джулинський ліцей

Тернівський ліцей

Ставківська гімназія

Шляхівський ліцей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень