A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти, культури і спорту Джулинської сільської ради Гайсинського району Вінницької області
ВОКС

Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 19 серпня 2020 р. № 1043-р

Київ

Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року “Рухова активність — здоровий спосіб життя — здорова нація” на 2021 рік


   
   

1. Затвердити план заходів щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року “Рухова активність — здоровий спосіб життя — здорова нація” на 2021 рік, що додається.

2. Обласним, Київській міській держадміністраціям за участю органів місцевого самоврядування:

забезпечити розроблення та затвердження в місячний строк регіональних планів заходів щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року “Рухова активність — здоровий спосіб життя — здорова нація” на 2021 рік;

забезпечити підготовку та оприлюднення до 15 січня 2022 р. звіту про виконання відповідних регіональних планів заходів за попередній рік.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській держадміністраціям, іншим виконавцям плану заходів, затвердженого цим розпорядженням:

забезпечити виконання плану заходів за рахунок та в межах видатків державного та місцевих бюджетів, а також за рахунок інших джерел фінансування;

подати до 15 січня 2022 р. Міністерству молоді та спорту інформацію про стан виконання плану заходів для її узагальнення та подання до 15 лютого 2022 р. Кабінетові Міністрів України звіту про його виконання.

        Прем’єр-міністр України                                       Д. ШМИГАЛЬ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 19 серпня 2020 р. № 1043-р

ПЛАН
заходів щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на
період до 2025 року “Рухова активність — здоровий спосіб життя — здорова нація” на 2021 рік

Найменування завдання

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

1. Забезпечення координації дій заінтересованих органів державної влади та органів місцевого самоврядування

1) проведення засідань Координаційної ради з питань популяризації серед населення оздоровчої рухової активності

протягом року

 

Мінмолодьспорт 
інші центральні органи виконавчої влади

 

 

2) проведення засідань координаційних рад при місцевих держадміністраціях

—“—

обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

2. Розроблення комплексу показників для оцінки рівня фізичного здоров’я різних груп населення

опрацювання пропозицій, що надійшли від обласних та Київської міської держадміністрацій за минулий рік, та створення проекту комплексу показників для оцінки рівня фізичного здоров’я різних груп населення

—“—

Мінмолодьспорт
обласні та Київська міська держадміністрації

3. Формування ціннісного ставлення юнацтва, дітей та молоді до власного здоров’я, покращення фізичного розвитку та фізичної підготовки з урахуванням вимог майбутньої професійної діяльності

 

 

1) створення умов для підвищення рівня фізичної підготовки молоді для проходження служби у Збройних Силах, інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів, шляхом проведення відповідних фізкультурно-спортивних заходів, у тому числі Всеукраїнської спартакіади серед допризовної молоді

протягом року

Мінмолодьспорт

Міноборони

обласні та Київська міська держадміністрації

 

2) проведення заходів з популяризації здорового способу життя та культури здоров’я серед молоді

 

—“—

Мінмолодьспорт

обласні та Київська міська держадміністрації

громадська організація “Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство “Україна” (за згодою)

 

3) участь дітей з інвалідністю з усіх регіонів України у відбіркових та фінальних змаганнях Всеукраїнської спартакіади “Повір у себе”

 

—“—

Мінмолодьспорт

Національний комітет спорту інвалідів (за згодою)

 

4) залучення до просвітницької роботи з ведення здорового способу життя видатних спортсменів та тренерів, у тому числі шляхом проведення майстер-класів, відкритих тренувань

 

протягом року

Мінмолодьспорт

обласні та Київська міська держадміністрації

Національний олімпійський комітет (за згодою)
Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” (за згодою)

4. Формування інфраструктури сучасних і привабливих спортивних споруд за місцем проживання, у місцях масового відпочинку громадян, на базі закладів загальної середньої освіти, що повинні бути легкодоступні для різних верств населення, насамперед малозабезпечених осіб

 

1) продовження інформування населення про наявність спортивних споруд за місцем проживання та у місцях масового відпочинку та можливості їх використання з подальшим оприлюдненням на офіційних веб-сайтах заінтересованих сторін

—“—

Мінмолодьспорт

органи місцевого самоврядування (за згодою)

 

 

 

 

2) підготовка проекту плану ефективного використання спортивних споруд

—“—

Мінмолодьспорт

5. Упорядкування мережі центрів фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” та удосконалення нормативно-правової бази діяльності таких центрів

узагальнення пропозицій Мінмолодьспортом, отриманих від обласних та Київської міської держадміністрацій, щодо реорганізації мережі центрів фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”

—“—

Мінмолодьспорт

Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” (за згодою)

6. Удосконалення законодавства щодо підтримки та стимулювання суб’єктів сфери фізичної культури і спорту, діяльність яких спрямована на заохочення людей до оздоровчої рухової активності

 

1) підготовка проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження державного стандарту із забезпечення населення руховою активністю”

протягом року

Мінмолодьспорт

 

2) визначення засад Державного стандарту у сфері фізичної культури і спорту

 

—“—

7. Збільшення кількості загальнодоступних спортивних заходів для активного сімейного відпочинку в місцях масового відпочинку громадян; облаштування безпечних маршрутів для пішохідного, велосипедного, водного туризму; створення мережі літніх шкіл плавання на відкритих водоймах

1) збільшення кількості загальнодоступних фізкультурно-оздоровчих заходів у місцях масового відпочинку населення (у парках, скверах, на пляжах тощо)

—“—

обласні та Київська міська держадміністрації

 

 

2) організація безпечних пішохідних та велотуристичних маршрутів відповідно до Типового положення про організацію безпечних пішохідних і велотуристичних маршрутів історичними та визначними місцями, затвердженого наказом Мінмолодьспорту від 26 червня 2018 р. № 2997

до 1 грудня

—“—

 

3) організація та проведення фізкультурно-оздоровчих заходів для дітей у літних школах плавання відповідно до Типового положення про літні школи плавання на відкритих водоймах, затвердженого наказом Мінмолодьспорту від 22 січня 2018 р. № 314

протягом року

 

обласні та Київська міська держадміністрації

Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” (за згодою)

 

8. Залучення інститутів громадянського суспільства, в тому числі молодіжних та дитячих громадських організацій, до проведення заходів з підвищення оздоровчої рухової активності населення

сприяння здійсненню громадськими організаціями заходів, спрямованих на популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я

—“—

Мінмолодьспорт

Мінветеранів

обласні та Київська міська держадміністрації

громадські організації (за згодою)

молодіжні та дитячі громадські організації (за згодою)

9. Модернізація в закладах освіти системи фізичного виховання, що повинно бути органічно поєднано з іншими компонентами здорового способу життя; посилення відповідальності керівників закладів освіти за забезпечення, розвиток і модернізацію фізичного виховання та належний рівень рухової активності; забезпечення здійснення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням дітей у закладах освіти

проведення у закладах освіти фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів, забезпечення здійснення належного медико-педагогічного контролю з метою залучення дітей та молоді, у тому числі дітей з інвалідністю, до активних занять спортом

протягом року

МОН

обласні та Київська міська держадміністрації

громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості (за згодою)

10. Створення роботодавцями, профспілками, громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (зокрема фізкультурно-спортивними товариствами) на робочих місцях сприятливих умов для оздоровчої рухової активності

1) проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів для залучення трудових колективів до рухової активності

—“—

Мінмолодьспорт

обласні та Київська міська держадміністрації фізкультурно-спортивні товариства (за згодою)

 

 

 

2) сприяння облаштуванню місць для занять руховою активністю на підприємствах, в установах, організаціях

 

—“—

обласні та Київська міська держадміністрації фізкультурно-спортивні товариства (за згодою)

 

3) проведення Всеукраїнської спартакіади серед державних службовців Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя

протягом року

Мінмолодьспорт

обласні та Київська міська держадміністрації

фізкультурно-спортивне товариство “Спартак” (за згодою)

 

4) проведення спартакіади серед міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

—“—

Мінмолодьспорт

інші центральні органи виконавчої влади

 

5) проведення Всеукраїнської спартакіади серед народних депутатів Верховної Ради України, депутатів Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських (міст обласного підпорядкування), сільських та селищних рад

—“—

Мінмолодьспорт

обласні та Київська міська держадміністрації

фізкультурно-спортивне товариство “Спартак” (за згодою)

 

 

6) проведення Всеукраїнської міжгалузевої спартакіади трудящих промислової сфери та транспорту

—“—

Мінмолодьспорт

обласні та Київська міська держадміністрації

громадська організація “Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство “Україна” (за згодою)

 

7) проведення Всеукраїнських багатоступеневих комплексних фізкультурно-оздоровчих змагань усіх вікових категорій сільського населення

 

протягом року

Мінмолодьспорт

обласні та Київська міська держадміністрації

громадська організація “Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство “Колос” (за згодою)

 

8) проведення фізкультурно-спортивним товариством “Динамо” чемпіонатів з неолімпійських видів спорту за програмою комплексних змагань “Динаміада-2021” серед збірних команд територіальних організацій товариства, команд закладів вищої освіти МВС і команд правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб

—“—

Мінмолодьспорт

інші центральні органи виконавчої влади

фізкультурно-спортивне товариство “Динамо” (за згодою)

11. Запровадження оцінки якості послуг з оздоровчої рухової активності, що надаються відповідними суб’єктами господарювання

 

запровадження та затвердження наказом Мінмолодьспорту положення про механізм оцінки якості послуг з оздоровчої рухової активності, що надаються відповідними суб’єктами господарювання

до 31 грудня

Мінмолодьспорт

МОЗ

 

12. Сприяння впровадженню у засобах масової інформації, насамперед на телебаченні, соціальної реклами стосовно переваг оздоровчої рухової активності для зниження ризику неінфекційних захворювань, а також пізнавальних програм для осіб різного віку з питань використання рухової активності у процесі життєдіяльності та подолання стану суспільної байдужості до особистого здоров’я та здоров’я нації

сприяння поширенню у засобах масової інформації соціальної реклами щодо пропаганди здорового способу життя, рухової активності з метою утвердження національної ідеї соціальної активності, фізично здорової та духовно багатої особистості, збільшення кількості спортивних передач та поліпшення їх якості

протягом року

МКІП

Мінмолодьспорт

Мінсоцполітики Держкомтелерадіо

обласні та Київська міська держадміністрації

 

 

13. Запровадження системи моніторингу основних показників рухової активності різних вікових та соціальних верств населення, стимулюючих та стримуючих чинників

проведення щорічного моніторингу основних показників рухової активності різних вікових груп та соціальних верств населення, стимулюючих та стримуючих чинників

до 31 грудня

Мінмолодьспорт

Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” (за згодою)

_____________________

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень