A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти, культури і спорту Джулинської сільської ради Гайсинського району Вінницької області
ВОКС

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Дата: 10.06.2021 14:32
Кількість переглядів: 114

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення громадського обговорення щодо перейменування, реорганізації закладів загальної середньої освіти на території Джулинської сільської ради

 1. Найменування організатора громадського обговорення - Джулинська сільська рада.

 2. Мета: врахування думки жителів Джулинської громади щодо реорганізації ЗЗСО.

       Шановні жителі Джулинської громади! Запрошуємо вас долучитися до громадського обговорення Плану формування ефективної мережі закладів освіти  Джулинської сільської ради на 2022-2024 роки, затвердженого рішенням 16 сесії Джулинської сільської ради 8 скликання від 17.12.2021 №16/30 (додається).  

       Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26, статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 78 Господарського кодексу України, законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», “Про повну загальну середню освіту”.

 

Зокрема, у Законі України «Про повну загальну середню освіту» ст.32  «Утворення, реорганізація, ліквідація та перепрофілювання закладу загальної середньої освіти» сказано:

«1. Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники).

Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади.

Розвиток мережі комунальних початкових шкіл, гімназій забезпечують районні, міські, сільські, селищні ради.

Рішення про утворення комунальних початкових шкіл, гімназій як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу), приймають районні, міські, сільські, селищні ради.

Ліцеї можуть бути утворені та здійснювати освітню діяльність за умови дотримання вимог цього Закону, ліцензійних умов та положення про ліцей, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Рішення про утворення початкової школи як структурного підрозділу у складі гімназії, його реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймає (приймають) засновник (засновники) такого закладу освіти.

Під час утворення закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний враховувати вимоги ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти.

2. У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Реорганізація і ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості допускаються лише після громадського обговорення проєкту, відповідного рішення засновника.

Стаття 35. Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти:

1. Здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні забезпечують:

початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти;

гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти;

ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти.

Початкова школа функціонує як окрема юридична особа або як структурний підрозділ гімназії.

Гімназія та ліцей функціонують як окремі юридичні особи.

Як виняток, за рішенням засновника, ліцей може також забезпечувати здобуття базової середньої освіти.

Заклад загальної середньої освіти, що здійснює освітню діяльність на декількох рівнях загальної середньої освіти, має тип закладу вищого рівня, на якому провадиться освітня діяльність.

• Закон України «Про освіту» (ст. 25)

«Засновник закладу освіти зобов’язаний:

у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти».

Конституція України (ст. 143)

• Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

• Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 26)

«Реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради».

Закон України «Про освіту» набрав чинності 28 вересня 2017 року. Згідно з підпунктом 13 пункту 3 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону переоформлення установчих документів закладів освіти з метою приведення їх у відповідність із Законом здійснюється протягом п'яти років з дня набрання чинності Законом. Відповідно до пункту 5 цього ж розділу Закону засновникам закладів освіти рекомендовано протягом п’яти років привести установчі документи закладів освіти у відповідність із Законом. Таким чином установчі документи, зокрема статути закладів загальної середньої освіти, мають бути переоформлені до 28 вересня 2022 року.

   Станом 01 січня 2022 року на території Джулинської сільської ради сільської ради функціонують 9 ЗЗСО та 1 НРЦ, з них: чотири ЗЗСО І-ІІ рівнів, п’ять ЗЗСО І-ІІІ рівнів. З них 2 опорні заклади освіти: Джулинський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ рівнів із Хмарівською та Берізкобершадською філіями та Шляхівський заклад загальної середньої І-ІІІ рівнів імені Героя Соціалістичної Праці Кузика Григорія Йосиповича із Тирлівською та Теофилівською філіями.

      Розрахункова наповнюваність класів визначається з урахуванням кількості населення та щільності його проживання і є основною складовою у розрахунку субвенції з державного бюджету, яка передбачена  на заробітну плату педагогічних працівників.  

   Вартість утримання одного учня  в ЗЗСО Джулинської сільської ради становить біля від 32 тисяч грн на рік у Джулинському опорному ЗЗСО І-ІІІ рівнів до 88 тис. грн у Хмарівській філії (діаграми).  Це кошти освітньої субвенції та місцевого бюджету.

     Кількість учнів, що здобувають освіту на усіх рівнях, у 2022 році складатиме 1234. Значна видаткова частина бюджету Джулинської  громади використовується на забезпечення надання освітніх послуг. Школи з нижчою фактичною наповнюваністю класів у порівнянні з розрахунковою є найбільш затратними комунальними установами (у перерахунку на одного учня). Саме тому, за критерієм спроможності освітньої мережі. Цифра сформована на основі аналізу ФНК та РНК у порівнянні 1-4 класи, 5-9 класи та 10-11 класи, саме в старшій школі індекс спроможності є найнижчим. Крім того, відповідно до ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДОВІДКИ ЩОДО РОЗРАХУНКУ ОБСЯГУ ОСВІТНЬОЇ СУБВЕНЦІЇ ДЖУЛИНСЬКОЇ ТГ НА 2022 РІК загальна сума освітньої субвенції складає 51 489,3 млн. грн. У формулі розподілу освітньої субвенції закладено РНК=13 учнів (розрахункова наповнюваність учнів), а ФНК=10,7 учнів (фактична наповнюваність учнів). Кількість педагогічних працівників у громад становить 266. Таким чином, на 1 учителя припадає в середньому 4,6 учнів.

 

       Розпорядник коштів (відділ освіти, культури і спорту Джулинської сільської ради), керуючись пунктом 28 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого КМУ від 28.02.2002 №228, встановлює, що витрати повинні бути приведені у відповідність з бюджетними асигнуваннями. Для цього чисельність працівників установ, затверджених за штатним розписом, повинна бути приведена у відповідність з визначеним фондом оплати праці. Надмірні витрати на утримання позбавляють можливості реінвестувати кошти громади у розвиток шкіл, які забезпечують більш високу якість освітніх послуг.

       Заходи з оптимізації шкільної мережі планується провести з метою створення єдиного освітнього простору, раціонального та ефективного використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів та вихованців. Дія прийнятого рішення поширюватиметься на учнів та їх батьків.

   

Формат проведення громадського обговорення: у зв’язку з продовженням дії постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та забороною масових зібрань, пропозиції та зауваження приймаються у письмовій формі із зазначенням особи та контактної інформації заявника за адресою: с.Джулинка, вул. Соборна, 1.  Також із дотриманням усіх заходів безпеки: публічне громадське обговорення передбачатиме проведення на базі ЗЗСО:

• конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим

столом, зборів, зустрічей з громадськістю за окремим планом, поданим директорами шкіл;

• Інтернет-конференцій, електронних консультацій» (п. 13 Порядок № 996)

 

До участі в обговоренні запрошуються всі жителі Джулинської  сільської ради.

6. Місцезнаходження та адреса електронної пошти, номер телефону організатора громадського обговорення, за якими можна отримати консультації з питання, що винесено на громадське обговорення, Джулинська сільська рада, с.Джулинка, вул. Соборна, 1.

7. Прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення – Грабчак Микола Петрович – заступник сільського голови Джулинської сільської ради. Контактна особа – Руденко Руслана Вікторівна, тел.0979061370.

8. Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення, узагальнення висловлених в ході проведення громадського обговорення зауважень та пропозицій здійснюється організатором. Після отримання висловлених пропозицій та проведеного аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на сайті Джулинської сільської ради.

ПЛАН

 формування ефективної мережі закладів освіти 

Джулинської сільської ради на 2022-2024 роки

 

№ за/п

Заклад освіти

Кількість учнів

Тип закладу

Рік

1.

Джулинський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ рівнів

370

Ліцей з початковою школою та гімназією (опорний заклад)

2022-2024 роки

2.

Берізкобершадська філія Джулинського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ рівнів

53

 Філія Джулинського ліцею з початковою школою та гімназією

2022-2024 роки

3.

Хмарівська філія Джулинського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ рівнів

38

Філія Джулинского ліцею (початкова школа)

2022-2024 роки

4.

Шляхівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ рівнів імені Героя Соціалістичної Праці Кузика Григорія Йосиповича

165

Гімназія з початковою школою (опорний заклад)

2022-2024 роки

5.

Тирлівська філія Шляхівського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ рівнів імені Героя Соціалістичної Праці Кузика Григорія Йосиповича

60

Філія Шляхівської гімназії 

2022-2024 роки

6.

Теофилівська філія Шляхівського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ рівнів імені Героя Соціалістичної Праці Кузика Григорія Йосиповича

44

Філія Шляхівської гімназії (початкова школа)

2022-2024 роки

7.

Серединський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ рівнів імені В.М.Думанського

90

Гімназія з початковою школою

2022-2024 роки

8.

Березівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ рівнів

41

Філія Серединської гімназії (початкова школа)

2022-2024 роки

9.

Чернятський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ рівнів

94

Гімназія з початковою школою

2022-2024 роки

10.

М’якохідський заклад загальної середньої освіти І-ІІ рівнів

62

Гімназія з початковою школою

2022-2024 роки

11.

Ставківський  заклад загальної середньої освіти І-ІІ рівнів

82

Гімназія з початковою школою

2022-2024 роки

12.

Дяківський заклад загальної середньої освіти І-ІІ рівнів

69

Гімназія з початковою школою

2022-2024 роки

13.

Тернівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ рівнів

72

Гімназія з початковою школою

2022-2024 роки

 

Начальник відділу освіти, культури і спорту                                        Руслана РУДЕНКО


« повернутися

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень